90 proc. pracodawców popełnia błędy przy zatrudnianiu cudzoziemców w swojej firmie.

90 proc. pracodawców popełnia błędy przy zatrudnianiu cudzoziemców w swojej firmie.

Zatrudnianie cudzoziemców jest popularne w Polsce, jednak wiele firm nadal bagatelizuje konsekwencje nielegalnego ich zatrudnienia. Czy dokumentacja kadrowa w naszej firmie jest prowadzona prawidłowo i zgodnie z prawem? – na to pytanie powinien odpowiedzieć sobie każdy pracodawca i jego dział HR. Podpowiadamy rozwiązanie, które pomoże uniknąć kar ze strony organów kontrolujących.

Zatrudnianie cudzoziemców jest realnym rozwiązaniem deficytu siły roboczej na rodzimym rynku. Jednak ten proces potrafi być naprawdę skomplikowany i czasochłonny, a w gąszczu procedur, mnogości przepisów prawnych i liczby załączników można się łatwo zagubić. Legalny pobyt na terenie Polski, prawidłowo skonstruowana i podpisana umowa to tylko część z obowiązków, które pracodawca musi spełnić, aby móc spokojnie i bezpiecznie zatrudniać cudzoziemców. Dbałe realizowanie procesów legalizacyjnych jest równie ważnym elementem, jak ich późniejsza weryfikacja.

 

Błędy w zatrudnianiu cudzoziemców, których lepiej unikać

Prowadzenie dokumentacji kadrowej zgodnej z przepisami jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Każdy pracodawca i jego dział HR powinien być świadomy najczęstszych błędów, które mogą mieć poważne konsekwencje prawne, a należą do nich m.in.:

  • brak dokładnej weryfikacji pobytu cudzoziemca przebywającego na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy,
  • zatrudnianie cudzoziemca na innych warunkach, niż wskazane w dokumencie legalizującym pracę,
  • brak powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu/niepodjęciu pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi,
  • zatrudnianie cudzoziemca przed wydaniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwolenia na pracę.

Niestety, wiele firm dowiaduje się o błędach w prowadzeniu dokumentacji kadrowej dopiero podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub Straży Granicznej. Wtedy jest już za późno na poprawki i firma musi ponieść konsekwencje. Kontrole te mogą być nie tylko stresujące, ale także kosztowne, jeśli okaże się, że dokumentacja nie była prowadzona prawidłowo. Unikanie błędów to klucz do legalnego i bezproblemowego zatrudnienia cudzoziemców.

 

Konsekwencje nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców

Powodem nielegalnego pobytu cudzoziemców w Polsce może, być m.in. posiadanie nieważnej wizy, nielegalne wykonywanie pracy, czy też utrata ważności pozwolenia na pobyt. Dlatego warto wiedzieć, że konsekwencje za niedopatrzenia, błędy w zatrudnianiu cudzoziemców mogą być poważne i mogą obejmować grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł., a nawet odpowiedzialność karną. Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców jest traktowane bardzo poważnie i może prowadzić do jeszcze surowszych konsekwencji, m.in. utrata licencji na prowadzenie działalności. Pracodawcy mają często dobre intencje, ale nie dokładają najwyższej staranności prowadząc proces legalizacji. Może to wynikać z braku wiedzy, zasobów lub po prostu z niedoceniania znaczenia prawidłowego prowadzenia dokumentacji lub po prostu zmiany interpretacji obowiązujących już przepisów.

 

Jak uniknąć konsekwencji ze strony Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej

Zatrudnianie cudzoziemców to niemałe wyzwanie dla pracodawcy. Legalność pobytu w Polsce osób z za granicy, a także prawidłowość umów na podstawie, których są oni zatrudnieni, rzadko jest odpowiednio weryfikowana. Dlatego, jeśli zatrudniasz cudzoziemców i chcesz uniknąć konsekwencji, związanych z oficjalnymi kontrolami, przeprowadzanymi przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) i Straż Graniczną (SG), a także chcesz mieć pewność, że robisz wszystko zgodnie z prawem to warto postawić na profilaktykę i skorzystać z usługi audytu legalności zatrudnienia cudzoziemców w swojej firmie. Taką usługę oferujemy w Legal HR na terenie całej Polski.

Wejdź na Audyt Legal HR i zobacz case study naszych klientów.

 

Audyt legalności zatrudnienia jako profilaktyka

Audyt legalności zatrudnienia to nic innego jak rzetelna weryfikacja istniejących procedur i całej dokumentacji kadrowej oraz działań w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Twojej firmie. Każdy taki audyt przeprowadzony przez nasz zespół kończy się sporządzeniem raportu zawierającego m.in. opis stosowanych procedur i praktyk, dostrzeżone błędy, proponowany sposób ich naprawienia. Dzięki raportowi z audytu można na własną rękę spokojnie przystąpić do poprawienia dokumentacji kadrowej i błędów w procedurach lub zlecić wszystko naszym specjalistom Legal HR, którzy zajmą się wszystkim za Ciebie od A do Z.

Audyt procesu legalizacji to nie tylko identyfikacja błędów, to także wsparcie w zapewnieniu, że Twoja firma działa zgodnie z przepisami. Profesjonalne wsparcie, jakie można otrzymać od nas podczas audytu, obejmuje analizę dokumentacji, ale także szkolenia dla personelu w zakresie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców, co pomaga unikać błędów w przyszłości.

Ponadto po pozytywnym przejściu audytu otrzymujesz gwarancję, która zostanie poświadczona certyfikatem za stosowanie najwyższych standardów zatrudniania cudzoziemców pod nazwą “2BeFair”. Będzie to dowód i informacja dla właściwych urzędów, że Twoja firma jest zgodna z wszelkimi wymaganiami polskiego prawodawstwa imigracyjnego. Warto skorzystać z tej usługi, w celu zabezpieczenia się przed popełnieniem kosztownych pomyłek.

Wejdź na Audyt Legal HR i umów się na niezobowiązującą bezpłatną konsultację ze specjalistą.

Masz więcej pytań dotyczących audytu legalności zatrudnienia cudzoziemców? Zapraszamy do kontaktu. Zadzwoń pod numer +48 539 319 400 lub wyślij e-mail na adres kontakt@legalhr.pl