legal7hr

Audyt legalności

Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców muszą zadbać o wiele szczegółowych aspektów urzędowych, prawnych  i legalizacyjnych, dotyczących personelu zagranicznego. Legalny pobyt na terenie Polski, prawidłowo skonstruowana i podpisana umowa to tylko część z obowiązków, które właściciel firmy musi spełnić, aby móc spokojnie i bezpiecznie zatrudniać cudzoziemców. Dbałe zrealizowanie procesów legalizacyjnych jest równie ważnym elementem, jak ich późniejsza weryfikacja. 

Profilaktyka – lider wśród przemyślanych działań

Aby uniknąć konsekwencji, związanych z oficjalnymi kontrolami, przeprowadzanymi przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) i Straż Graniczną (SG), zleć nam przeprowadzenie profesjonalnego audytu zewnętrznego w swojej firmie.

Dzięki rzetelnej weryfikacji dokumentacji oraz innych elementów, możesz być pewien, że ewentualna kontrola ze strony wyżej wskazanych podmiotów państwowych, przebiegnie pomyślnie. Niewłaściwości wykryte przez państwowych kontrolerów, mogą przełożyć się na nałożenie kary pieniężnej na Twoją firmę lub skutkować zainicjowaniem procedury zmierzającej do deportacji Twojego pracownika z kraju.

Dostałeś pismo z zapowiedzią kontroli PIP lub SG i chcesz dobrze przygotować dokumenty?

Skontaktuj się z nami! Pomożemy!

Czym jest audyt legalności?

Usługa audytu legalności to sprawdzone rozwiązanie, które obejmuje kompleksową weryfikację istniejących procedur oraz działań w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Twojej firmie lub w firmach z którymi współpracujesz w zakresie dostarczania cudzoziemców.

W trakcie tego procesu, sprawdzamy pełną dokumentację kadrową oraz wydajemy zalecenia pokontrolne. Posiadamy pełną znajomość aktualnych przepisów prawa, również unijnego i międzynarodowego. Nasi audytorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz wielokrotnie współpracowali z Państwową Inspekcją Pracy i Urzędami Wojewódzkimi. Zwieńczeniem każdego audytu, jest przygotowanie raportu, w którym wskazujemy występujące ryzyko oraz zauważone błędy. Na jego podstawie, proponujemy strategię krótko i długoterminowych działań, które mają na celu wyeliminowanie powstałych uchybień. Raport zawiera również możliwość optymalizacji zatrudnienia, a także wskazanie koniecznych zmian wynikających m.in. z niewłaściwego przyjęcia lub nieoptymalnego trybu transgranicznego zatrudnienia.

Dostosujemy się do Twoich potrzeb…

Audyt przeprowadzamy stacjonarnie w siedzibie Twojej firmy lub wskazanym oddziale, niezależnie od miejsca, w którym się one znajdują.

Dodatkowo, odpowiadając na aktualne potrzeby współczesnych przedsiębiorców, usługa ta może zostać przez nas zrealizowana na odległość. W takim przypadku, wykorzystujemy ogólnodostępne formy komunikacji online (np. Skype, Whatsapp) oraz bazujemy na dokumentach elektronicznych.

Na życzenie Klienta, wystawiamy świadectwo przeprowadzenia audytu zewnętrznego.

Po pozytywnym przejściu audytu lub zastosowaniu i wdrożeniu zaleceń pokontrolnych, wystawiamy Twojej firmie Certyfikat potwierdzający stosowanie najwyższych standardów zatrudniania cudzoziemców “2BeFair”

Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów rozszerzyliśmy naszą ofertę o audyty w postaci wywiadów pogłębionych z pracownikami – cudzoziemcami. Coraz więcej firm współpracujących z agencjami pracy czy firmami oferującymi outsourcing personalny w zakresie dostarczania zagranicznego personelu, zauważa konieczność sprawdzenia etycznego podejścia tych firm, nie tylko do legalnego zatrudniania, ale również do zapewnienia prawidłowego zakwaterowania, właściwego naliczania i wypłacania wynagrodzenia i samego traktowania. Dzięki naszemu zespołowi native speakerów, Twoi pracownicy podczas wywiadów audytorskich, będą czuć się w pełni swobodnie oraz bezpiecznie.

Możemy Ci pomóc:

legalhr

Marcin

Sales Manager

+48 539 319 400
marcin@legalhr.pl

Gwarantujemy:

img

Poufność informacji

Sprawy dotyczące każdego naszego Klienta, stanowią dla nas "tajemnicę". Twoje interesy są u nas bezpieczne i nie dotrą do osób trzecich.

img

Bezpieczeństwo

Posiadamy dostęp do oprogramowań zabezpieczających dokumenty oraz inne informacje. Wszystko po to, abyście mogli czuć się bezpiecznie - Ty i Twój pracownik-cudzoziemiec.

img

Przejrzystość

Nasi eksperci znają przepisy prawne i język prawniczy, aby jak najlepiej załatwiać potrzebne sprawy. Tobie, wszystko wytłumaczą i przekażą w jasny, przejrzysty i komunikatywny sposób!

img

Profesjonalizm

Nasz zespół tworzą osoby z odpowiednim wykształceniem oraz doświadczeniem, dzięki temu, zawsze zachowują pełen profesjonalizm!

img

Kompleksowe usługi

W naszej ofercie znajdziesz pełne spectrum usług z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Zapoznaj się z naszą pełną ofertą!

img

Rzetelność

Eksperci z LegalHR znają wszystkie reguły danego procesu. Trzy zasady rzetelności w rozumieniu LegalHR: analiza, strategia, działanie.

img

Indywidualne podejście

Każdego Klienta traktujemy indywidualnie. Dostrzegamy i doceniamy odmienne oczekiwania i potrzeby.

img

Wieloletnie doświadczenie

Każdy z członków naszego zespołu opiera swoje działania na wieloletnim doświadczeniu. Nadal jednak nie przestajemy się rozwijać!