Nauka

Nauka

Planujesz przyjechać do Polski na studia? Może wymarzyłeś sobie roczny kurs organizowany przez publiczną placówkę? Niezależnie od Twoich potrzeb, specjaliści z LegalHR chętnie pomogą Ci dopełnić wszelkich obowiązków urzędowych.

Pamiętaj, że zgodnie z najważniejszym aktem w RP, Konstytucją, każdy ma prawo do nauki. Ponadto, do 18. roku życia nauka jest obowiązkowa dla wszystkich osób mieszkających na terytorium Polski, niezależnie od ich obywatelstwa czy tytułu pobytowego. Obowiązkiem objęte są również osoby, których pobyt w Polsce nie jest w żaden sposób udokumentowany. 

Rodzaje studiów wyższych w Polsce

Studia wyższe w Polsce można odbyć zarówno na uczelniach publicznych (które z reguły są dotowane z budżetu państwa), jak i prywatnych (które zazwyczaj są odpłatne). Ze względu na tryb, studia dzielimy na studia prowadzone w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz w trybie niestacjonarnym (zaocznym). W Polsce, według kryterium tytułu zawodowego osiąganego po ich ukończeniu, istnieje kilka rodzajów studiów:

  • studia pierwszego stopnia (uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera)
  • studia drugiego stopnia (uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera)
  • studia jednolite magisterskie (również uzyskiwany jest tytuł magistra, jednakże trwają one od 9 do 12 semestrów)
  • studia trzeciego stopnia (doktoranckie)
  • studia podyplomowe

Znajomość języka polskiego

Obcokrajowiec będący kandydatem na studia w Polsce nie zawsze musi władać językiem polskim na wysokim poziomie. W przypadku studiów odpłatnych zarówno na uczelniach prywatnych, jak i publicznych prowadzone są one również w języku angielskim. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku ubiegania się o studiach na warunkach takich, jak obywatel, Polski. Wtedy wymagany jest certyfikat znajomości języka polskiego. Powinien być on wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Zasady rekrutacji

Proces rekrutacji do każdej z uczelni jest procesem indywidualnym. Aby dowiedzieć się o warunkach rekrutacji na konkretnej uczelni należy kontaktować się bezpośrednio z biurem rekrutacji danej placówki.

*Lista uczelni na terytorium Polski

Jednak niektóre warunki muszą być spełnione zawsze. Obowiązkowe jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostarczenie do biura rekrutacji oryginałów wymaganych dokumentów (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia/ ukończenia studiów wyższych, decyzje potwierdzające udzielenie zezwolenia na pobyt lub stwierdzenie polskiego pochodzenia itd.) oraz ich tłumaczeń, jeżeli w oryginale zostały sporządzone w innym języku.

Podsumowanie

Rekrutacja cudzoziemców na studia w Polsce jest pewnego rodzaju wyzwaniem zarówno po stronie kandydata, jak i po stronie uczelni. Warto zadbać o szczegółowe zapoznanie się z warunkami rekrutacji oraz o sprawne dostarczanie dokumentów.

Jeżeli potrzebujesz pomocy z zakresu realizacji studiów przez cudzoziemca w Polsce – zapraszamy do kontaktu. Zadzwoń pod numer +48 539 319 400 lub wyślij e-mail na adres kontakt@legalhr.pl

Możemy Ci pomóc:

legalhr

Maryna

Customer Service

+48 668 764 000
kontakt@legalhr.pl

Gwarantujemy:

img

Poufność informacji

Sprawy dotyczące każdego naszego Klienta, stanowią dla nas "tajemnicę". Twoje interesy są u nas bezpieczne i nie dotrą do osób trzecich.

img

Bezpieczeństwo

Posiadamy dostęp do oprogramowań zabezpieczających dokumenty oraz inne informacje. Wszystko po to, abyście mogli czuć się bezpiecznie - Ty i Twój pracownik-cudzoziemiec.

img

Przejrzystość

Nasi eksperci znają przepisy prawne i język prawniczy, aby jak najlepiej załatwiać potrzebne sprawy. Tobie, wszystko wytłumaczą i przekażą w jasny, przejrzysty i komunikatywny sposób!

img

Profesjonalizm

Nasz zespół tworzą osoby z odpowiednim wykształceniem oraz doświadczeniem, dzięki temu, zawsze zachowują pełen profesjonalizm!

img

Kompleksowe usługi

W naszej ofercie znajdziesz pełne spectrum usług z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Zapoznaj się z naszą pełną ofertą!

img

Rzetelność

Eksperci z LegalHR znają wszystkie reguły danego procesu. Trzy zasady rzetelności w rozumieniu LegalHR: analiza, strategia, działanie.

img

Indywidualne podejście

Każdego Klienta traktujemy indywidualnie. Dostrzegamy i doceniamy odmienne oczekiwania i potrzeby.

img

Wieloletnie doświadczenie

Każdy z członków naszego zespołu opiera swoje działania na wieloletnim doświadczeniu. Nadal jednak nie przestajemy się rozwijać!