Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Jakie zmiany nas czekają?

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Jakie zmiany nas czekają?

W dniu 15 maja Sejm przyjął nowelę ustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy.

☑ Nowela zakłada przedłużenie pomocy dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną, wprowadzonej decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z 4 marca 2022 r. do 30 września 2025, a gdyby dyrektywa unijna przedłużyła ochronę do marca 2026 r. w ustawie mają zostać zaszyte przepisy o automatycznym przedłużeniu tej ochrony.

☑ Rozszerza zakres podmioty specustawy

☑ Wprowadza zmiany w weryfikacji tożsamości obywateli Ukrainy, poprzez ograniczenie możliwości potwierdzenia przez organ gminy tożsamości obywatela Ukrainy tylko do ważnego dokumentu podróży

☑ Uszczelnia system powiadomień poprzez skrócenie terminu na jego wysłanie do 7 dni oraz zrównując co do zasady zatrudnianie obywateli Ukrainy na podstawie powiadomień do przepisów ogólnych

☑ Wprowadza zmiany w legalizacji pobytu, poprzez przede wszystkim:

➡ Rozszerzenie od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy katalogu rodzajów zezwolenia na pobyt czasowy, o które mogą ubiegać się obywatele Ukrainy, którzy korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej
✔ o zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną oraz
✔ dla członka rodziny obywatela RP

jako istotny instrument przyczyniający się do wzmocnienia poczucia stabilizacji sytuacji i perspektyw pobytowych całych rodzin,

➡ wprowadzając szczególny rodzaj zautomatyzowanego postępowania, którego celem ma być przekształcenie aktualnego statusu pobytowego w pobyt czasowy na 3 lata

Jeśli chcesz zaoszczędzić czas i zyskać pewność, że spełniasz wszystkie obowiązki wynikające z zatrudniania obcokrajowców, zgłoś się do nas!
Zadzwoń: +48 539 319 400
Napisz: kontakt@legalhr.pl