Tłumaczenia dla biznesu

Tłumaczenia dla biznesu

Odpowiadając na zapotrzebowanie dzisiejszego rynku, przygotowaliśmy dla naszych Klientów usługę tłumaczenia rozmaitych dokumentów związanych z legalizacją pracy cudzoziemców. 

Oferowane przez nas prace mają niebagatelne znaczenie dla Twojej firmy i prawidłowego jej funkcjonowania. Dlaczego? 

Prawo nakłada na pracodawców wiele obowiązków związanych z koniecznością tłumaczenia wielu dokumentów, dotyczących pracownika.

Jednak, oprócz prawnej presji, jesteśmy przekonani, że tłumaczenie dokumentów, z którymi musi zaznajomić się Twój zagraniczny pracownik, ma dużo większe korzyści, niż jedynie uniknięcie konsekwencji prawnych. Dzięki przejrzystości dokumentacji, pracownik-cudzoziemiec będzie się czuł w Twojej firmie swobodnie i bezpiecznie, już na etapie rekrutacji. Przetłumaczone szkolenie BHP pozwoli mu dobrze zrozumieć reguły bezpieczeństwa, obowiązujące w Twoim przedsiębiorstwie.

W celu zachowania profesjonalizmu oraz pro-pracowniczego podejścia w swojej firmie – skorzystaj z naszej usługi. Każde zlecenie realizujemy szybko oraz kompleksowo.

Jakie dokumenty możesz powierzyć nam do przetłumaczenia?

legalhr

Wzory stosowanych umów, regulaminy

legalhr

Umowy o pracę (np. na czas nieokreślony, na czas określony, na czas próbny, z niepełnosprawnym)

legalhr

Porozumienia zawarte ze związkami zawodowymi

legalhr

Świadectwa pracy

Skontaktuj się z nami i na samym początku zadbaj o komfort swojego pracownika. Pozwól mu w prawidłowy sposób zapoznać się z podpisywaną dokumentacją.

Tłumaczenie szkoleń BHP

Niejednokrotnie pracodawcy nie mają świadomości, że obowiązani są również do przeprowadzania szkolenia BHP dla pracowników w języku, który jest dla nich zrozumiały.

Wzrost liczby wypadków przy pracy i w związanych z pracą sprawił, że odpowiednie organy czyli Państwowa Inspekcja pracy oraz służby BHP zwiększyły częstotliwość oraz zakres przeprowadzanych kontroli. Dane jednostki weryfikują w szczególności to czy szkolenie zostało przeprowadzone we właściwym języku.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników oraz wyeliminuj ryzyko powstania nieprzyjemnych skutków po kontroli stosownych organów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami z LegalHR, którzy przygotują odpowiednią dokumentację, dzięki której wzrośnie bezpieczeństwo osób pracujących w Twojej firmie, bez względu na kraj pochodzenia i umiejętność posługiwania się językiem polskim.

legalhr

Zleć nam tłumaczenie odpowiednich dokumentów

legalhr

Otrzymaj od nas uporządkowaną i przygotowaną dokumentację

legalhr

Podnieś bezpieczeństwo i komfort pracy w swojej firmie