UKRAINA CZASOWO ZAMYKA GRANICE

UKRAINA CZASOWO ZAMYKA GRANICE

Na Ukrainę będą mogli wjechać cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt na Ukrainie oraz członkowie misji międzynarodowych i humanitarnych. Ograniczenie to nie będzie obowiązywać również instruktorów państw członkowskich NATO oraz działaczy kultury, którzy będą mogli wjechać na terytorium Ukrainy, jeśli posiadają zaproszenia od właściwych instytucji kulturowych. Czasowe zamknięcie granic nie będzie miało wpływu na pracę kierowców ciężarówek.

Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, w rozmowie z money.pl powiedział: “Zamknięcie granicy przez Ukrainę oznacza spore problemy dla polskich przedsiębiorców. Nie otworzą konta w banku, nie podpiszą aktu notarialnego ani nie rozpoczną inwestycji. Nie wszystko da się załatwić zdalnie”. 

Sytuację skomentował także Kamil Zieliński, prezes 7HR i Legal HR: „Wielu polskich przedsiębiorców, którzy w ostatnim czasie podjęli decyzję o inwestycjach na Ukrainie, zostanie odciętych od swoich oddziałów i firm partnerskich w tym kraju. Dotyczy to również branży mieszkaniowej, w którą część Polaków zaczęła alokować swoje środki. Miejmy nadzieję, że sytuacja szybko się unormuje lub rząd Ukrainy zaproponuje uproszczoną procedurę powoływania pełnomocników w celu realizowania bieżącej działalności.”