Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy objętych ochroną

Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy objętych ochroną

Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy czeka na podpis Prezydenta RP. Nowela, zgodnie z oczekiwaniami opinii publicznej, przedłuża do dnia 4 marca 2024 roku legalny pobyt obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 24.02.2022.

Zmiana przewiduje przedłużenie ważności wizy krajowej – jeżeli ostatni dzień ważności wizy przypada po 24.02.2022, zezwolenia na pobyt czasowy – jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia przypada po 24.02.2022, kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”. Jeżeli ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen oraz ruchu bezwizowego przypada po 24.02.2022 taki pobyt również uznaje się za legalny do dnia 4 marca 2024.

Co ważne, ustawodawca uwzględnił w proponowanych zmianach potrzebę wydłużenia legalnych pobytów dzieci, młodzieży i dorosłych uczących się w Polsce, którzy w dalszym ciągu nie mają możliwości ubiegania się o zezwolenia na pobyt czasowy. Przypominamy, że taka możliwość od dnia 1 kwietnia maja wyłącznie osoby, które pracują lub prowadzą działalność gospodarczą w Polsce.

W przypadku dzieci uczęszczających do przedszkoli lub realizujących obowiązek nauki oraz osób dorosłych rozpoczynających w roku szkolnym 2022/2023 w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych – ich pobyt zostanie przedłużony do 31 sierpnia 2024r. Do dnia 30 września zaś przedłuża się legalny pobyt osób, przystępujących do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Przepisy te stosuje się również do rodziców lub opiekunów osób wymienionych w tym przepisie będących osobami niepełnoletnimi.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie legalizacji pracy lub pobytu Twojego pracownika?
Skontaktuj się z nami!
telefon: +48 539 319 400
e-mail: kontakt@legalhr.pl