AUDYT LEGALNOŚCI I JEGO AKTUALNOŚĆ W OKRESIE PANDEMII

AUDYT LEGALNOŚCI I JEGO AKTUALNOŚĆ W OKRESIE PANDEMII

Pandemia choć zmieniła rynek pracy w Polsce, to nie zmniejszyła popytu na pracowników z zagranicy. Tarcza kryzysowa i przygotowane w niej rozwiązania dla cudzoziemców pracujących w Polsce znacznie pomogły pracodawcom, którzy zatrudniają zarówno jednego lub kilku, jak i również duże liczby pracowników zagranicznych. Dzięki pakietom antykryzysowym i ich nowelizacjom umożliwiono utrzymanie ciągłości pobytu i zatrudnienia obcokrajowców. Szczególnymi rozwiązaniami dla cudzoziemców legalnie przebywających i pracujących w Polsce było przedłużenie do 30 dnia następującego po odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii m.in. terminu na złożenie wniosku na pobyt czasowy, pobytu na podstawie wizy Schengen i krajowej bez umieszczania nowej naklejki wizowej, pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy i zezwolenia. Jednak procesy związane z legalizacją pobytu i pracy nie należały do łatwych nawet przed pandemią. Dlatego coraz więcej małych przedsiębiorstw i dużych firm decyduje się na skorzystanie z usługi audytu legalności pobytu i pracy obcokrajowców. 

Na czym polega audyt legalizacji?

Audyt legalizacji polega na wnikliwej i kompleksowej weryfikacji istniejących procedur oraz działań obejmujących zakres zatrudniania cudzoziemców w Twojej firmie. W trakcie audytu legalności sprawdzana jest pełna dokumentacja każdego pracownika z zagranicy – pozwolenia na pracę, umowy i inne dokumenty wymagane przez przepisy. Profesjonalny audyt kończy się raportem z cennymi wskazówkami na temat unikania potencjalnych zagrożeń związanym z zatrudnianiem obcokrajowców, a także zawiera plan krótko i długoterminowych działań, mających na celu wyeliminowaniu istniejących uchybień.

Czy Twoja firma potrzebuje audytu?

Zapewnienie ciągłości przebywania i pracy w Polsce jest możliwe, ale czasochłonne i wymaga specjalistycznej wiedzy. Dlatego mimo rozwiązań zawartych w tarczy antykryzysowej wielu pracodawców wciąż ma wątpliwości, czy ich biznes i pracownicy są bezpieczni. 

Weź pod uwagę audyt legalizacji, jeśli jesteś Pracodawcą i zastanawiasz się:

  • czy Twoi pracownicy i dział kadr złożył w wymaganym terminie określonym Tarczą Antykryzysową odpowiednie wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy lub Urzędu Wojewódzkiego;
  • czy złożone wnioski na zezwolenie na pracę lub pobyt czasowy nie zawierają braków formalnych;
  • czy kontakt z urzędami był na tyle sprawny i przebiegał bez zakłóceń, aby chronić ciągłość zatrudnienia cudzoziemców w Twojej firmie;
  • czy umowy i pozwolenia na pracę są zgodne z postanowieniami pakietów antykryzysowych i Ustawą o promocji zatrudnienia;
  • czy procesy legalizacyjne są odpowiednio zoptymalizowane

Audyt legalności LegalHR

Aby rozwiać wątpliwości i uniknąć konsekwencji, związanych z kontrolami przeprowadzanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną, warto zlecić nam przeprowadzenie profesjonalnego audytu legalności. 

Dzięki przeprowadzonemu audytowi przez specjalistów LegalHR zyskasz:

  • spokój oraz pewność, że pracownicy w Twojej firmie zatrudnieni są legalnie
  • minimalizację błędów oraz nową zoptymalizowaną ścieżkę zatrudniania cudzoziemców
  • raport ze wskazaniem potencjalnego ryzyka i strategię na jego uniknięcie
  • świadectwo przeprowadzenia audytu zewnętrznego jako dowód, że Twoja firma zatrudnia cudzoziemców zgodnie z obowiązującymi przepisami

Określenie legalności pobytu i zatrudnienia jest niezwykle ważne zarówno dla cudzoziemca, jak i jego pracodawcy, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku nielegalnego zatrudnienia obie strony ponoszą poważne konsekwencje i podlegają odpowiedzialności karnej. 

Sprawdź naszą ofertę dotyczącą audytów legalności TUTAJ.