CO OZNACZA ADNOTACJA “DOSTĘP DO RYNKU PRACY”?

CO OZNACZA ADNOTACJA “DOSTĘP DO RYNKU PRACY”?

Znalazłeś idealnego kandydata do pracy w Twojej firmie. Jest nim cudzoziemiec, który przebywa już w Polsce i ma kartę pobytu z adnotacją “dostęp do rynku pracy”. Czy to oznacza, że możesz go zatrudnić bez zezwolenia na pracę?

Gdzie umieszcza się adnotację “dostęp do rynku pracy”?

Adnotacja “dostęp do rynku pracy” znajduje się na niektórych kartach pobytu. Umieszcza się ją w przypadku, gdy cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski albo jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. 

Adnotacja “dostęp do rynku pracy” nie jest umieszczana na kartach pobytu wydanych dla cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ale zgodnie z przedmiotowymi ustawami mogą oni legalnie pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę. 

“Dostęp do rynku pracy” – pełny czy ograniczony?

Adnotacja “dostęp do rynku pracy” może oznaczać, że cudzoziemiec ma pełny dostęp do polskiego rynku pracy. Na przykład, jeśli cudzoziemiec jest w związku małżeńskim z obywatelem Polski i posiada ważne zezwolenie na pobyt czasowy lub stały z omawianą adnotacją, to oznacza to, że jest on uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Karta pobytu z adnotacją “dostęp do rynku pracy” może także wskazywać na fakt, że cudzoziemiec może legalnie pracować w Polsce, ale jego dostęp do polskiego rynku pracy jest ograniczony. Dostęp do rynku pracy może być ograniczony do konkretnego pracodawcy w przypadku, jeśli cudzoziemiec posiada jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Wówczas obcokrajowiec ma prawo legalnie świadczyć pracę w Polsce na stanowisku dla konkretnego pracodawcy wskazanym w decyzji wydanej przez kompetentnego wojewodę. Każda zmiana pracy wiąże się z koniecznością pozyskania nowego zezwolenia na pracę i pobyt.

Dodatkowo, brak adnotacji “dostęp do rynku pracy” nie zawsze oznacza, że cudzoziemiec nie może wykonywać pracy na terytorium Rzeczypospolitej. W przypadku cudzoziemca ze statusem uchodźcy jako pracodawca musisz pamiętać, że możesz powierzyć mu pracę bez konieczności pozyskania dla niego zezwolenia na pracę. 

Jak poprawnie odczytywać znaczenie adnotacji?

Aby umieć odczytać znaczenie adnotacji “dostęp do rynku pracy” należy dobrze orientować się w obowiązujących przepisach i znać ustawy przedmiotowe wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

Przed zatrudnieniem cudzoziemca posiadającego kartę pobytu, powinieneś sprawdzić w wydanej decyzji, jaki na jakiej podstawie obcokrajowiec uzyskał zezwolenie na pobyt. Ta wiedza pozwoli Ci na zweryfikowanie, czy posiadany przez obcokrajowca rodzaj zezwolenia daje mu pełny lub ograniczony dostęp do rynku pracy. 

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie legalizacji pracy cudzoziemców – skontaktuj się z nami już teraz! Zapytaj o asystenta legalizacji lub outsourcing.

Zadzwoń pod numer +48 539 319 400 lub wyślij e-mail na adres marcin@legalhr.pl