ONBOARDING PRACOWNICZY CUDZOZIEMCÓW

ONBOARDING PRACOWNICZY CUDZOZIEMCÓW

Wiele firm decyduje się na zatrudnienie personelu zagranicznego nawet w czasie pandemii. Obcokrajowcy z całego świata chętnie wybierają Polskę ze względu na otwartość polskich pracodawców. Jednak zrekrutowanie pracowników z Europy Wschodniej lub Azji to dopiero połowa sukcesu. Dalej należy zatrzymać ich w firmie – a nie jest to łatwe zadanie, ponieważ występujące różnice kulturowe utrudniają adaptację personelu zagranicznego w polskich firmach. Dodatkowo, pracownicy z zagranicy cechują się mobilnością, która z jednej strony jest ich ogromną zaletą, bo przy odpowiednio prowadzonych procesach rekrutacyjnych cecha ta ułatwia pozyskanie personelu zagranicznego, to już w pierwszych dniach zatrudnienia mobilność obcokrajowców staje się wyzwaniem. Skutecznym narzędziem w takich przypadkach jest onboarding pracowniczy cudzoziemców. Profesjonalnie przeprowadzony onboarding personelu zagranicznego może skutecznie minimalizować mobilność pracowników z zagranicy oraz zmniejszyć ich rotację aż o 50%!

Co to jest onboarding pracowniczy cudzoziemca?

Onboarding pracowniczy cudzoziemca to wprowadzenie nowego pracownika z zagranicy w jego codzienne obowiązki w nowej pracy oraz zapoznanie go z zasadami i regułami panującymi w Twojej firmie. Onboarding obejmuje nie tylko zapoznanie się z zespołem i misją firmy, ale również wszelkie niezbędne szkolenia uwzględniające niezrozumiałe elementy dla obcokrajowców, które wynikają z różnic kulturowych w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, stylach zarządzania czy sposobów budowania wzajemnego zaufania. Cenionym wśród obcokrajowców jest wdrożenie w nowe obowiązki, które odbywa się w języku dla nich zrozumiałym, ponieważ umożliwia to cudzoziemcom zaangażować się i aktywnie uczestniczyć w procesie onboardingu w nowej pracy.

Dlaczego oboarding ma szczególne znaczenie przy współpracy z cudzoziemcami?

Obcokrajowiec, który podejmuje się pracy w Polsce, musi stawić czoła wielu wyzwaniom w nowym państwie i w nowym miejscu pracy. Nowe sytuacje, rozwiązywanie problemów, przekraczanie swoich granic i wyjście ze strefy komfortu to bagaż migranta, który może okazać się cennym doświadczeniem i wpłynąć na jego samopoczucie nie tylko w Polsce, ale i na długość jego zatrudnienia w Twojej firmie. Dlatego też tak ważne jest, aby w czasach rosnącej amalgamacji kulturowej rozumieć różnice kulturowe oraz skutecznie wykorzystywać tę wiedzę poprzez tworzenie przyszłościowej strategii skupionej na minimalizacji trudności w adaptacji cudzoziemców.

Jednym z najczęściej spotykanych problemów są trudności ze zrozumieniem, które wynikają nie tylko z braku lub niedostatecznej znajomości języka polskiego, ale również z nieposiadania kompetencji przez cudzoziemca do rozumienia języka niewerbalnego, który uwarunkowany jest kulturowo. Kamil Zieliński, ekspert ds. cudzoziemców oraz prezes Legal HR i agencji pracy 7HR, dodaje: “Niepozorne gesty, słowa, mimika twarzy ma kluczowy wpływ na interpretacje intencji mówiącego przez cudzoziemców. Same predyspozycje kulturowe dotyczące relacji z przełożonym są inne w odniesieniu do Ukraińców, inne do Gruzinów i jeszcze inne do Nepalczyków. W przypadku wielokulturowych firm należy zwrócić uwagę, że obywatele różnych państw mogą w odmienny sposób odczytywać nasze zamiary, np. Kierownicy w polskich firmach nie mają zwyczaju uśmiechać się do wszystkich pracowników, co dla obywatela Indii może być oznaką, że wypełnia swoje obowiązki w sposób nienależyty”.  

Drugą przeszkodą w adaptacji cudzoziemca jest poczucie osamotnienia, które nierzadko związane jest z utratą pozycji w nowym miejscu. Wielu obcokrajowców podejmuje prace, które często są poniżej ich wykształcenia czy doświadczenia. Personel zagraniczny buduje swoją pozycje od podstaw w nowej pracy. Dlatego niezmiernie ważnym jest, aby dostosować onboarding do różnic kulturowych. Dzięki temu cudzoziemiec pomyślnie przejdzie proces adaptacji i będzie czuł się bezpiecznie w nowym miejscu pracy, na pewno szybko się nie rozstanie się z Twoją firmą. 

Kulturowe niuanse, które choć są trudne do rozszyfrowania dla obcokrajowców, mogą zostać w przystępny sposób wytłumaczone podczas onboardingu pracowniczego cudzoziemców. Warto zwrócić uwagę na aspekty dotyczące bezpośredniego kontaktu z liderami czy przełożonymi. Ważnym punktem onboardingu pracowniczego jest także omówienie sposobu ustalania urlopów i przekazywania wniosków urlopowych, co pozwoli cudzoziemcowi w prosty i bezstresowy sposób zaplanować spotkanie z bliskimi w swoim kraju. “Z kolei jasny komunikat o tym, że jeśli obcokrajowiec zada pytanie, to nie wpłynie to na postrzeganie go jako niekompetentnego pracownika jest dobrą praktyką i wysoko cenioną przez personel zagraniczny” – uzupełnia Kamil Zieliński. 

Korzyści onboardingu pracowniczego cudzoziemców

Zakłada się, że dopiero po 6 miesiącach od zatrudnienia pracownik osiąga pełną efektywność i zaczyna przynosić zyski dla firmy. Skutecznie przeprowadzony onboarding pracowniczy cudzoziemców sprawi, że będziesz mógł czerpać jak najwięcej korzyści z zatrudnienia cudzoziemców, m. in.:

  • minimalizacja rotacji pracowników z zagranicy,
  • redukcja kosztów wywołanych fluktuacja personelu zagranicznego,
  • zwiększenie zaangażowanie cudzoziemców w swoje obowiązki, 
  • ograniczenie ryzyko wystąpienia negatywnych zjawisk w relacjach z pracownikami z zagranicy, wynikających z różnic kulturowych,
  • zyskanie zaufanie pracowników-cudzoziemców i podniesienie ich motywacji do pracy w Twojej firmie,
  • wykształcenie przyszłościowej mentalności w Twojej firmie, która jest dyktowana przez obecny rynek pracy.

Skuteczny onboarding pracowniczy cudzoziemca 

Eksperci Legal HR zgodnie twierdzą, że do przeprowadzenia skutecznego onboardingu pracowniczego cudzoziemca, potrzebna jest wiedza z kilku dziedzin: kultury, psychologii, zarządzania i relacji interpersonalnych. Warto pamiętać, że onboarding powinien być szyty na miarę, czyli dopasowany do aktualnych wymagań Twojego przedsiębiorstwa oraz narodowości personelu zagranicznego, który zatrudniasz lub dopiero planujesz zatrudnić. Nie należy powielać schematów znalezionych w internecie, ponieważ każda firma ma swoją niepowtarzalną specyfikę i różne cele. Przy tworzeniu programu onboardingu personelu zagranicznego należy wziąć pod uwagę zdolności adaptacyjne cudzoziemców (np. pracownik z Ukrainy zdecydowanie szybciej buduje zaufanie i łatwiej jest mu porozumiewać się ze względu na bliskość języka polskiego i ukraińskiego niż np. pracownikowi z Filipin czy Nepalu), rodzaje motywacji cudzoziemców i dopasowane do nich systemy motywacyjne, typy komunikacji (np. pracownik z Bangladeszu może mieć problem z odnalezieniem się w bezpośredniości i obyczajowości zachodniej, podczas gdy dla pracownika z Zachodniej Ukrainy kształtowanie przyjaznych relacji z przełożonymi będzie miało kluczowe znaczenie), sposoby budowania autorytetu wśród kadry zarządzającej, program wsparcia przez pierwsze tygodnie pracy (niezależnie od narodowości, personel zagraniczny boi się zadawać pytania, aby nie zostać odebranymi jako osoby niekompetentne lub nieprofesjonalne). 

Uszyty na miarę onboarding pracowniczy cudzoziemców to narzędzie, dzięki któremu zapewnisz bezpieczny start pracownikom z zagranicy oraz stworzysz przyjazne środowisko pracy, zyskując lojalność obcokrajowców. 

W Legal HR chętnie przybliżmy Ci temat różnic kulturowych personelu zagranicznego, a także przekażemy wiedzę na temat opracowywania skutecznego onboardingu pracowniczego. 

Skorzystaj z naszego programu szkoleń z różnic kulturowych i onboardingu pracowniczego cudzoziemców. Uzyskaj 80% dofinansowania. 
Zapytaj nas o szczegóły :
+48 539 319 400
marcin@legalhr.pl