STAMPILA W PASZPORCIE

STAMPILA W PASZPORCIE

Przy chęci długoterminowego zatrudnienia cudzoziemców często możesz usłyszeć słowo “stampila”. Wiąże się ono z procedurą uzyskania zezwolenia na pobyt przez obcokrajowca i przez cudzoziemców bywa określane różnie, np. mokra pieczęć w paszporcie i uznawana jest przez nich za przepustkę do legalnego wykonywania pracy w Polsce. Czy rzeczywiście tak jest? Czytaj dalej i poznaj odpowiedzi na pytania, które otrzymują eksperci Legal HR od pracodawców na temat stampili.

Co to jest?
Stampila to stempel, którego odcisk zostaje umieszczony przez wojewodę w dokumencie podróży obcokrajowca jako potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt. 

Czy stampilę umieszcza się do paszportu cudzoziemca w dniu złożenia wniosku?
Jeśli wniosek nie zawiera błędów merytorycznych lub formalnych, to przeważnie stempel jest umieszczany przy składaniu wniosku, chyba, że urzędnik wyznaczy inny termin na “wbicie” stempla. Natomiast jeśli wniosek o udzielenie pobytu zawiera braki formalne, to stampila zostanie umieszczona tylko po ich uzupełnieniu. 

Czy bez stampili w paszporcie cudzoziemiec może legalnie pracować?
Zgodnie z przedmiotowymi ustawami, cudzoziemiec, aby móc podjąć legalną pracę w Polsce, w pierwszej kolejności musi legalnie przebywać na terytorium RP. Jeśli obcokrajowiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt w terminie i jednocześnie wniosek ten nie zawierał braków formalnych (lub uzupełnił je na czas), to jego pobyt na terytorium Polski uważa się za legalny (np. po wyczerpaniu 90 dni w ciągu 180 w ramach ruchu bezwizowego). W takiej sytuacji w paszporcie cudzoziemca zostanie umieszczona stampila jako potwierdzenie złożenia wniosku. Po weryfikacji legalnego pobytu, pamiętaj, aby jeszcze przed zatrudnieniem cudzoziemca sprawdzić, czy musi on posiadać zezwolenie na pracę czy może jest zwolniony z obowiązku jego posiadania.

Czy stampila legalizuje pobyt cudzoziemca?
Sama stampila nie legalizuje pobytu obcokrajowca. Jej umieszczenie w dokumencie podróży potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt. Z kolei pobyt cudzoziemca uznaje się za legalny na mocy obowiązujących przepisów, jeśli dopełnił on wszystkich obowiązków, m.in. złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt w terminie bez braków formalnych lub uzupełnił je w terminie.

Czy na podstawie stampili pracownik z zagranicy może wyjechać na urlop do swojego państwa?
Tak, cudzoziemiec może opuścić terytorium RP. Jednak należy pamiętać, że stempel nie uprawnia do przekraczania granicy. Inaczej mówiąc, stampila nie jest wizą i oznacza to, że pracownik będzie musiał uzyskać wizę lub skorzystać z ruchu bewizowego, aby ponownie wjechać do Polski.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie legalizacji pracy lub pobytu Twojego pracownika, aby móc się zająć innymi ważnymi kwestiami w Twojej firmie?
Skontaktuj się z nami!
telefon: +48 539 319 400
e-mail: kontakt@legalhr.pl