ZATRUDNIENIE STUDENTA-CUDZOZIEMCA

ZATRUDNIENIE STUDENTA-CUDZOZIEMCA

Studenci z zagranicy często szukają dodatkowego źródła utrzymania w Polsce. Są dobrymi kandydatami do pracy – masz pewność, że chcą zostać w Polsce przynajmniej do ukończenia studiów i, nierzadko, oprócz angielskiego, dobrze mówią po polsku. 

“Jak zatrudnić obcokrajowca, który studiuje w Polsce?” – to jedno z najczęściej zadawanych pytań podczas konsultacji z ekspertami Legal HR. Jeśli planujesz zatrudnić studenta-cudzoziemca, przeczytaj wskazówki od Halyny Nahornyuk, specjalisty ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. 

Czy legalne zatrudnienie cudzoziemca, który studiuje w Polsce, jest skomplikowane?
Nie, ale pracodawca musi zwrócić uwagę na kilka spraw, które są niezbędne do prawidłowego i legalnego zatrudnienia studenta-cudzoziemca w Polsce. Zachęcam do zapoznania się z ustawami, takimi jak np. Ustawa o cudzoziemcach oraz Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także przedmiotowymi rozporządzeniami. 

Na co konkretnie musi zwrócić uwagę pracodawca, jeśli chce zatrudnić studenta-cudzoziemca?
Pierwszą kwestią jest sprawdzenie, czy student-cudzoziemiec przebywa w Polsce legalnie – może być to np. ważna wiza, pobyt na podstawie paszportu biometrycznego lub zezwolenie na pobyt czasowy. Następnie przy zatrudnianiu studentów-cudzoziemców kluczowe są dwie sprawy: tryb studiów oraz ważny status studenta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę są cudzoziemcy, którzy są studentami studiów stacjonarnych odbywanych w Polsce, czyli dziennych studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich czy stacjonarnych doktoranckich. Tutaj warto podkreślić, że przepisy te nie obejmują studentów z zagranicy, którzy podjęli naukę na polskich uczelniach wyższych w trybie niestacjonarnym (np. studiów zaocznych czy wieczorowych). Przed zatrudnieniem studenta obcokrajowca należy też sprawdzić, czy posiada on ważny status studenta. 

Jakie dokumenty powinien skompletować pracodawca, skoro może zatrudnić cudzoziemca, który studiuje stacjonarnie, bez zezwolenia na pracę?
Pracodawca musi sprawdzić legitymację studencką obcokrajowca, która potwierdzi odbywanie studiów w Polsce, a także zalecam, aby prosić kandydatów o aktualne zaświadczenie z uczelni, które poświadcza ważny status studenta. Należy zrobić kopię tych dokumentów. Dodatkowo, pracodawca musi podpisać umowę w formie pisemnej z cudzoziemcem i przedstawić jej tłumaczenie na język dla niego zrozumiały. Wszystkie te dokumenty pracodawca powinien przechowywać w aktach osobowych, aby w razie kontroli Straży Granicznej lub Państwowej Inspekcji Pracy, mógł wykazać, że cudzoziemiec jest zatrudniony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Czy tak samo wygląda sytuacja z zatrudnieniem absolwentów polskich uczelni?
Jeśli absolwent polskiej uczelni ukończył studia stacjonarne i przebywa w Polsce legalnie, to tak. Wtedy pracodawca może zatrudnić go bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę, ale fakt ukończenia studiów stacjonarnych w Polsce powinien być udokumentowany. Cudzoziemiec może przedstawić dyplom ukończenia studiów. Natomiast w przypadku cudzoziemca, który jest absolwentem studiów niestacjonarnych, należy wystąpić o dokumenty legalizujące jego pracę do odpowiednich urzędów. 

Masz więcej pytań dotyczących zatrudniania obcokrajowców? Zapraszamy do kontaktu. Zadzwoń pod numer +48 539 319 400 lub wyślij e-mail na adres kontakt@legalhr.pl